måndag 2 maj 2011

Hello world

Bloggen "Arbetsflöden för digitalisering" är född. Syftet med bloggen är att dela kunskap och erfarenheter kring digitalisering vid sex stora svenska bibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek.

Dessa sex bibliotek deltar även i ett samarbetsprojekt kring arbetsflöden för digitalisering. Detta projekt är finansierat genom utvecklingsbidrag från Kungliga biblioteket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar