fredag 2 september 2011

Google och British Library - läs avtalet!

Google Books är intressant ur väldigt många perspektiv. För ett projekt kring arbetsflöden för digitalisering vore det förstås oerhört intressant att se hur Googles arbetsflöden för detta ser ut. Google håller dock processen så hemlig att de inte låter sina ordinarie anställda blandas med företagets scanneroperatörer. Likaså har de avtal Google skrivit med sina bibliotekspartners hållits hemliga, vilket lett till en hel del spekulationer kring de juridiska villkoren för digitaliseringsprojekten.

I juni detta år annonserades ett samarbete mellan Google och British Library att digitalisera 250 000 böcker ur bibliotekets samlingar. Avtalet mellan BL och Google har, tack vare arbete från Open Rights Group, blivit tillgängligt och finns att läsa här.

Avtalet är väldigt intressant läsning!

1 kommentar:

  1. Holländska KB följer efter och publicerar sitt avtal med Google från 29 juni 2010, dvs. 10 månader före avtalet med British Library. Jag hittar inga större skillnader i avtalstexten vid en snabb genomläsning - men noterar att avsnittet 2.1 i avtalet med holländska KB, ”Non-Exclusivity of Agreement”, inte finns med i avtalet med BL. I det avsnittet är parterna överens om att biblioteket kan träffa andra avtal med externa parter kring digitalisering och i princip digitalisera samma material. Kan tänka mig att orsaken var holländska KBs samarbete med ProQuest, se http://www.proquest.com/en-US/aboutus/pressroom/11/20110111.shtml. Men den rätten kanske är underförstådd i avtalet med BL – borde i alla fall vara det.

    Restriktionerna och kostnaderna för åtkomst till det digitaliserade materialet i dessa kommersiella digitaliseringsprojekt är naturligtvis nyckelfrågor. Jag lyssnade på en presentation från ProQuest häromveckan, där vi erbjöds köpa de digitaliserade böckerna från bl.a danska och hollänska nationalbiblioteken - för många tusentals dollar!

    Google och ProQuest väcker verkligen blandade känslor – men det går inte att förneka att dom är effektiva!

    Avtalet mellan KB Haag och Google finns här (länk i slutet på artikeln): http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8796-koninklijke-bibliotheek-publiceert-contract-met-google.html

    SvaraRadera