måndag 13 juni 2011

Konferensrapport från Archiving 2011

I mitten av maj hade några personer från KB förmånen att besöka konferensen Archiving 2011 i Salt Lake City. Konferensen anordnades av organisationen Imaging in Society and Technology och arrangerades i år i samarbete med mormonernas släktforskningsföretag Familysearch. Konferensen lockade i år 200 deltagare från framförallt USA och Europa. Majoriteten av deltagarna kom från minnesinstitutioner men det fanns också många deltagare från företag. Konferensen håller generellt en mycket hög klass vad det gäller kurser, föredrag och deltagare och när det gäller att knyta internationella kontakter inom vårt område så är den svårslagbar.

Innan konferensen deltog jag (Henrik) i två korta kurser om färgstyrda arbetsflöden. Kurserna var mycket bra och bekräftade att vårt flöde på KB ligger i framkant även internationellt. Detta bekräftades även under konferensens ordinarie program som innehöll ett antal presentationer inom detta område.

Ett tema som var framträdande redan på förra årets konferens och som i år getts ännu större fokus var långtidslagring och digitalt bevarande. Det pågår mycket forskning inom detta område och det är viktigt att vi håller oss uppdaterade så att vi alltid använder vedertagna standarder och verktyg.

Under konferensens sista dag presenterade jag Colorite, det verktyg som vi utvecklat på KB för automatisk mätning av bildkvalité. Presentationen gick mycket bra och vi fick mycket positiv feedback och flera förfrågningar om att få testa verktyget.

Vi hade slutligen också förmånen att knyta ett antal värdefulla kontakter, speciellt inom amerikanska riksarkivet (NARA) vars digitaliseringsarbete numera leds av en person som arbetade på gamla Statens ljud- och bildarkiv innan övergånghttp://www.blogger.com/img/blank.gifen till KB.

Nästa års konferens hålls i Köpenhamn och jag rekommenderar att så många som möjligt deltar. Jag tror dessutom att det är möjligt att få presentera arbetsflödesprojekt och upphandlingen av digitaliseringsrobot på konferensen - vårt samarbete är mycket ovanligt och skulle säkerligen intressera deltagarna. De nordiska länderna ligger faktiskt långt fram inom många digitaliseringsområden, ibland bra mycket längre fram än vad vi tror själva.

Ni hittar konferensens hemsida här.

1 kommentar:

  1. Överlag är mitt intryck att de nordiska länderna ofta ligger långt fram, men är dåliga på att prata om det. Att archiving 2012 hålls i Köpenhamn låter ju strålande!

    SvaraRadera